Studentenklusjes
De afgelopen jaren hebben wij met veel plezier gewerkt aan het opzetten van Studentenklusjes: een bureau dat bemiddelt tussen studenten en particulieren op het gebied van diverse klusjes. Wij hebben vele positieve reacties mogen ontvangen en hebben mooie connecties tussen studenten en particulieren tot stand zien komen. We constateren echter dat zowel de directie als de coördinatoren zich willen richten op andere activiteiten c.q. werkzaamheden en dat Studentenklusjes momenteel niet onze hoofdactiviteit is. Hierdoor kunnen we niet altijd de kwaliteit bieden die we onze klanten graag zouden willen bieden. Daarom hebben wij besloten om de activiteiten van Studentenklusjes te staken. Per 01-03-2018 zal de onderneming worden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Graag willen wij van de gelegenheid gebruik maken om jullie te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen en de zeer prettige samenwerking gedurende de afgelopen jaren. Wij hopen dat de vele contacten zullen blijven voortbestaan en dat studenten en particulieren elkaar zullen blijven vinden, hetzij zonder de bemiddelde rol van Studentenklusjes. Nogmaals dank en het ga jullie goed!